Timetable

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
06:30CrossFit07:30 06:30CrossFit07:30 06:30CrossFit07:30
07:30CrossFit08:30 07:00CrossFitPAYG 07:30CrossFit08:30 07:00CrossFitPAYG 07:30CrossFit08:30
08:30open gym10:30 08:30open gym09:00 08:30open gym10:30 08:30open gym09:00 08:30open gym10:30 09:00olympic lifting10:30
10:00CrossFit11:00 10:00CrossFit11:00 10:00CrossFit11:00 10:00CrossFit11:00 10:00CrossFit11:00 10:00open gym14:00
11:00open gym14:00 11:00open gym14:00 11:00open gym14:00 11:00open gym14:00 11:00open gym14:00
16:15CrossFit17:15 16:15CrossFit17:15 16:15CrossFit17:15 16:15CrossFit17:15 16:15CrossFit17:15 closed
17:30CrossFit18:30 17:30CrossFit18:30 17:30CrossFit18:30 17:30CrossFit18:30 17:30CrossFit18:30
18:30CrossFit19:30 18:30CrossFitPAYG 18:30CrossFit19:30 18:30CrossFitPAYG 18:30CrossFit19:30
19:30women’s CF20:30 19:30weight lifting20:30 19:30women’s CF20:30 19:30open gym20:30 19:30women’s CF20:30
20:30closed 20:30Krav Maga21:30 20:30closed 20:30Krav Maga21:30 20:30closed

Comments are closed.